Deklaracja

PRAWA AUTORSKIE:
Informacje i zdjęcia zamieszczane na stronie, w galerii zdjęć, na forum, oraz innych podstronach TOP POLSKA mają własne prawa autorskie. Korzystając z innych źródeł informacji/stron fanowskich (wierząc, że udostępniane materiały podlegają doktrynie dozwolonego użytkuzawsze podajemy źródło znalezionych zdjęć/plików muzycznych/filmów, nie roszcząc sobie prawa do zamieszczanych treści. Fotografie wykonywane przez nas oznaczamy tagiem, zastrzegając prawo do kopiowania bez naszej wiedzy & zgody.

Jeśli uważasz, że nasza strona publikuje materiały, które Twoim zdaniem naruszają prawa autorskie, proszę skontaktuj się z nami za pośrednictwem e-maila: contact@twentyonepilots.pl. Jeśli stwierdzimy, że popełniliśmy błąd, przeprosimy i usuniemy materiał.

Aby złożyć zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich należy dostarczyć w formie pisemnej (pocztą elektroniczną na contact@twentyonepilots.pl) podpisany plik w formacie PDF, zawierający domniemane materiały łamiące prawo. Jeżeli nie odpowiemy na wiadomość w ciągu 10 dni roboczych, prosimy o kolejny e-mail – otrzymujemy mnóstwo wiadomości (w tym spamu), a co za tym idzie zdarza nam się pominąć niektóre e-maile.

Aby rozwiązać możliwe niejasności:

  • Do każdego domniemanego materiału naruszającego prawa autorskie, które winny być usunięte dołącz dokładny adres strony URL zawierającej oryginał
  • W miarę możliwości zamieść dane kontaktowe autora – preferowany adres e-mail oraz numer telefonu

W przypadku fotografii należy podać:

  • Dokładny opis zdjęcia, gdzie zostało wykonane, przez kogo, jakie są jej cechy twórcze: moment fotografowania, głębia, ostrość, perspektywa, koncepcja (kadrowanie), efekty specjalne, rekwizyty/osoby przedstawione na zdjęciu, charakter. Możemy nie zgodzić się na usunięcie zdjęcia, kiedy wnioskodawca nie będzie w stanie udowodnić, że zgłoszona fotografia jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego.
  • Oświadczenie „Przysięgam, pod groźbą odpowiedzialności karnej, że informacje zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe, oraz, że jestem właścicielem praw autorskich / mam upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw wyłącznych, które zostały naruszone.”

Zgłaszając treści miej świadomość, że niewywiązanie się z w/w wymogów może być powodem unieważnienia Twojego zgłoszenia. Pamiętaj, że niezgodne z prawdą doniesienia niosą za sobą odpowiedzialność karną (w tym koszty i opłaty prawne).

Jeśli trafimy na stronę/bloga, którego autor skopiuje artykuły/grafikę/styl TOP POLSKA bez wcześniejszego powiadomienia naszej redakcji i pozostawienia odnośnika do źródła, podejmiemy wszelkie możliwe kroki, aby autor/autorka poniósł/poniosła prawne konsekwencje swojego czynu.

WIARYGODNOŚĆ ZAMIESZCZANYCH INFORMACJI:
Pomimo dokładania wszelkich starań ze strony redakcji, aby publikowane na twentyonepilots.pl informacje były zgodne z prawdą, każdy z nas jest człowiekiem, a co za tym idzie, istnieje możliwość wystąpienia błędów lub niejasności. Administracja nie gwarantuje stuprocentowej prawidłowości/rzetelności zawartości witryny.

KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA:
E-maile wysyłane na jakikolwiek z naszych adresów są uważane za naszą własność. Wszelką korespondencję, w której autor nie poprosił o anonimowość, uważamy za możliwą do publikacji.

LINKI:
Na twentyonepilots.pl umieszczamy linki i odniesienia do cytowanych materiałów/pobieranych zdjęć. Miej świadomość, że nie ponosimy odpowiedzialności za treść / politykę prywatności innych stron. Prosimy o zachowanie ostrożności przy opuszczaniu TOP POLAND i zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony, kolekcjonującej dane osobowe użytkowników.