Okładka No Phun Intended oraz Regional At Best

2.48K views
0
0 Comments

Kogo jest to auto z okładki No Phun Intended? I skąd nazwa Regional At Best?

Add a Comment
0

1. Czyje*. Tylera.

2. “Regional At Best” – “najwyżej regionalni”. Tytuł oznacza, że Tyler i Josh nie spodziewają się, że ich muzyka dotrze do ludzi poza granicami Ohio.

Add a Comment
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Write your answer.