Przemowy Tylera

1.94K views
0
0 Comments

Czy pod koniec koncertów każda przemowa Tylera jest zupełnie inna? Wymyśla je sam czy razem z Joshem lub innymi ludźmi?

Add a Comment
0

Przemowy się różnią.

A to czy wymyśla sam czy z kimś to nie wiem. Obstawiam, że wymyśla sam.

Add a Comment
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Write your answer.