Stay Street

2.20K views
0
0 Comments

Widziałam ten slogan kilka razy i nie wiem co on oznacza

Add a Comment
0

Stay street – to wymyślił Josh, zainspirowany sloganami gangów. Trudno to jednoznacznie przetłumaczyć, jest to po prostu pozdrowienie dla Clique.

Add a Comment
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Write your answer.