zack joseph

2.14K views
0
0 Comments

czy zack był naprawdę hazardzistą czy to jakaś metafora do piosenki ? chodzi mi o tekst kitchen sink

Add a Comment
0

95% tekstów Tylera to metafory, to również. Określenie “gambling man” oznacza bardziej, że jest on człowiekiem podejmującym ryzykowne decyzje.

Add a Comment
You are viewing 1 out of 0 answers, click here to view all answers.
Write your answer.