Joshler is real

2.84K views
0
0 Comments

Czy chłopaki wyrażali kiedyś swoje zdanie o wszelkiego rodzaju joshlerach?

Add a Comment
0

Tyler i Josh nie mają nic przeciwko fanfikom, o ile nie są one wciskane na siłę im i ich rodzinom. Dla nich obu bardzo ważna jest prywatność i oddzielenie fantazji od rzeczywistości.

Add a Comment
You are viewing 1 out of 0 answers, click here to view all answers.
Write your answer.