Pølish Skeletøn Clique: @dzikamodrzew

Pomysł na stworzenie serii, dzięki której będziemy mogły przybliżyć Wam fanów ze szczególnym uwzględnieniem społeczności artystycznej – ludzi, którzy są już nie tylko słuchaczami Twenty One Pilots i członkami Skeleton Clique, lecz – jak się okazuje – także jej twórcami, chodził nam po głowie już od dłuższego czasu. Na potrzeby dzisiejszego artykułu udało mi się porozmawiać z Kasią, znaną jako @dzikamodrzew, która stworzyła autorską wersję teledysku do utworu Levitate.

We’ve been thinking about the idea of creating a series that could allow us to bring you closer to the fans with particular emphasis on the artistic community for some time. These people are not only listeners of Twenty One Pilots and members of Skeleton Clique, but – as it turns out – also its creators. For the needs of today’s article, I had a pleasure to talk to Kasia, known as @dzikamodrzew, who created her own version of the music video for the song Levitate.

W jaki sposób poznała Twenty One Pilots i jak ich twórczość wpłynęła na jej życie? Zapraszamy do czytania!

How did she find out about Twenty One Pilots and how did their work affect her life? Let’s see!


Zaczęło się od Stressed Out, piosenką którą wysłał Jej przyjaciel. Z biegiem czasu zaczęła odkrywać inne piosenki, albumy. Zainteresowanie zespołem i życiem chłopaków rosło z dnia na dzień, a uczestnictwo w koncercie na żywo umocniło Ją w przekonaniu, że Twenty One Pilots to coś więcej niż tylko muzyka.

It started with Stressed Out, a song that was sent to her by a friend. Over time, she began to discover other songs, albums. Her interest in the band and the life of the boys was growing day by day, and the participation in the live concert strengthened her belief that Twenty One Pilots is more than just music.

Uwielbiałam malować w towarzystwie ich piosenek. Czuję się całkiem inaczej niż zwykle. W innej rzeczywistości? Od razu mam milion pomysłów w głowie. Mogłam spędzać całe dnie na oglądaniu ich występów na żywo. Myślę, że jest w nich coś co po prostu przyciąga. Są wyjątkowi. Kiedy miałam możliwość wyboru tematu własnego na dyplom w mojej szkole plastycznej w Opolu – nie miałam wątpliwości!

I love painting while listening to their songs. It feels quite different than usual. Maybe like stepping to another reality? My head is suddenly full of ideas. I could spend days watching their live performances. I think there is something about them that simply attracts. They are special. So when I was to choose my subject for a diploma at my art school in Opole – I had no doubt!

Kasi zależało na czymś, co będzie bliskie jej duszy, coś co czuje całą sobą. Zaprojektowała i stworzyła strój sceniczny, inspirowany Twenty One Pilots.

Kasia wanted to create something close to her soul, something that she could feel with herself. She designed a stage outfit inspired by Twenty One Pilots.

To były piękne czasy, nigdy wcześniej nie tworzyłam czegoś z taką radością. Jednak to było za mało! Moje umiejętności nie były wielkie ale bardzo zależało mi na tym, żeby stworzyć także teledysk do Levitate z moim strojem. Zaangażowałam rodzinę, przyjaciół, chłopaka. Chciałam pokazać klimat zespołu ale też albumu. Mam nadzieję że się udało! Sama wracam do nagrania z wielkim sentymentem. A czy muzyka chłopaków dalej mnie inspiruje? Oczywiście, że tak! Myślę, że tak już zostanie. Zespół bardzo wiele zmienił w postrzeganiu świata przeze mnie. Kocham ich i będę kochała.

These were wonderful times, I’ve never created anything with such joy before. However, that was not enough! My skills were not great, but I wanted to create a music video for Levitate with my outfit. I involved my family, friends, and boyfriend. I wanted to show the atmosphere of the band but also of the album. I hope it worked! I come back to the recording with great sentiment. And does their music still inspire me? Yes, of course! I think it’ll stay that way. The band has changed a lot in my perception of the world. I love them and I always will.


Jaka była Twoja reakcja na Stressed Out? Czułaś, że oto przed Tobą maluje się jakiś prawdziwy #duży etap w życiu, czy może byłaś nastawiona do nich niepewnie? Pierwsza piosenka, na jaką sama trafiłam to Fairly Local, ale po pierwszym odsłuchaniu Stressed Out myślałam, że wstanę i wyjdę  ? niechęć od pierwszego słuchania.

Moja pierwsza reakcja na Stressed Out była taka… neutralna. Piosenka bardzo relaksująca. Zaintrygował mnie głos Tylera. Jak już mówiłam, poczułam w nich coś niesamowitego! No i coś mnie tknęło żeby sprawdzić ich twórczość. Poczułam jak powoli wciągam się w ten świat. Naprawdę oni po prostu stworzyli swoją przestrzeń. Nie mogę nawet dobrać słów żeby to opisać. Na początku nie miałam takiego odczucia ‘wooow’. Dopiero z biegiem czasu ich muzyka i historia zaczęła mnie bardzo wzruszać, inspirować. To zabrzmi banalnie ale nie wyobrażam sobie już normalnego świata bez ich twórczości. Są lekarstwem na wszystko co złe.

What was your reaction to Stressed Out? You felt that there is something #big right in front of you, or were you insecure about them? The first song I came across was Fairly Local, but after listening to Stressed Out for the first time, I thought I would get up and run away, reluctance from the first listening.

My first reaction to Stressed Out was so… neutral. A very relaxing song. Tyler’s voice intrigued me. As I’ve said, I felt something unusual about them! And something told me to check their work. I felt like I was slowly sucking into this world. They really just created their space. I can’t even find words to describe it. At first, I didn’t feel like ‘wooow.’ Over time, their music and history moved and inspired me. It sounds trivial, but I can’t imagine an ordinary world without their work. They are a cure for all evil.


Czy jako artystka czujesz się częścią Twenty One Pilots? Czy czujesz, że ze swoim wkładem stajesz się częścią ogromnej maszyny generującej ogrom kreatywności?

Czy czuje się częścią tej wielkiej topowej rodziny? Oczywiście! To jest cudowne widzieć że są ludzie tacy jak ja. Ludzie, którzy doceniają tak wielki talent. Cieszą się jak dziecko z każdego sukcesu chłopaków. Ludzie, którzy czują się zainspirowani ta muzą! Fajnie być częścią czegoś takiego. Ciężko to opisać ale naprawdę poznałam wielu cudownych ludzi dzięki Twenty One Pilots. Doceniam to strasznie.

As an artist, do you feel like you’re a part of Twenty One Pilots? Do you think that with your input you’re becoming a part of a vast machine that generates a lot of creativity?

Do I feel like a part of this great family? Of course! It’s lovely to see that there are people like me. People who appreciate the exceptional talent of the boys and enjoy their success with a child-like euphory! Those who feel inspired by their music. It’s nice to be a part of something like that. It’s hard to describe, but I’ve really met many beautiful people thanks to Twenty One Pilots.  I appreciate it very much.

Czy oprócz chłopaków inspiruje Cię ktoś z crew? Na przykład Amanda Valentimes, albo Brendon Rike, którzy czuwają nad ich wizerunkiem?

Poza rysunkiem i malarstwem jestem zakochana w fotografii. Tak więc jednym z moich autorytetów jest Brad, fotograf chłopaków. Uwielbiam jego zdjęcia, mogę na nie patrzeć godzinami. Te niebanalne kompozycje! Naprawdę jest co oglądać. Widać dbałość o kaaaaażdy szczegół. Coś pięknego. Bardzo chciałabym kiedyś mieć możliwość zrobienia zdjęć na koncercie Twenty One Pilots i poznać Brada.

Apart from the boys, are you inspired by someone else from the crew? For example, Amanda Valentimes or Brendon Rike, who are taking care of their image?

Apart from drawing and painting, I am in love with photography. So one of my role models is Brad, their photographer. I love his photos. I could look at them for hours. Such original compositions! They’re really worth watching and you can notice the attention put to every detail there. Something beautiful. One day I’d love to to have opportunity to take photos at a Twenty One Pilots concert and meet Brad.

A może chciałabyś dotrzeć w pewnym momencie swojej kariery do momentu, w którym mogłabyś z nimi współpracować? ;> Czy malują Ci się w głowie takie wizje czy raczej stronisz od „anyone from anywhere can do anything?”


Czy chciałabym dotrzeć kiedyś do momentu, w którym mogłabym z nimi współpracować? Kurcze sama nie wiem. Fajne jest uczucie takiej nieosiągalności. Byłoby cudownie, gdyby zobaczyli moją twórczość, dali znać co sądzą! Ale na razie nie czuję się na tyle dobra, żeby móc z nimi pracować. Czułabym ogromną presję chyba. Trudne pytanie.. Jednakże chcę się rozwijać i dążyć do realizacji marzeń związanych z fotografią i sztuką w ogóle! Mam nadzieję, że kiedyś dojdę do momentu w którym naprawdę pomyślę, kurcze udało się, czuję się spełniona Na razie o marzeniach może nie będę opowiadała, choć mam ich sporo, jednak z pewnością chce się rozwijać i tworzyć coraz to lepsze rzeczy.


Or perhaps would you like to reach this point in your career that could allow you to work with them? ;> Do you have such dreams, or do you avoid the “anyone from anywhere can do anything?” attitude?


Would I ever like to get to the point where I could work with them? I don’t know. The feeling of such unattainability is cool. It would be wonderful if they saw my work and let me know what they think! But for now, I don’t feel good enough to be able to work with them. I’d feel a lot of pressure, I guess. It’s a difficult question… However, I want to develop myself and strive to realize the dreams connected with photography and art in general! I hope that one day I’ll come to the point where I’ll think: dude, I really did this, I feel fulfilled. For now, I’d rather not to talk about my dreams, although I have a lot of them. I certainly want to develop myself and create better things.

Dziką Modrzew znajdziecie na Instagramie: @dzikamodrzew | You can follow @dzikamodrzew on Instagram!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.